HP 831 Latex Maintenace Cartridge (CZ681A)

HP 831 Maintenance Cartridge CZ681A

Item #: HPL300 CZ681A 831 MAINT KIT

Product Info

HP 831A

HP maintenance cartridge for L300 / L500 series latex printers


Item Specifications

  • HP Latex 335
  • HP Latex 315
  • HP Latex 365
  • HP Latex 560
  • HP Latex 570
  • HP Latex 310
  • HP Latex 330
  • HP Latex 360
  • HP Latex 370

Have Questions?

Ask our experts: